Pilkku Lydnad Bruks Agility MH Stamtavla Bilder

 

Datum:           2007-05-06
Ålder:             1 år & 3 månader

 

1. Kontakt  
a. hälsning 4. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök
b. samarbete 4. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
c. hantering 5. Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
   
2. Lek 1  
a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
b. gripande 3. Griper tveksamt eller med framtänderna
c. dragkamp 4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper
   
3. Jakt  
a. förföljande
a. förföljande
2. Startar, men avbryter
3. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
b. gripande
b. gripande
1. Nonchalerar föremålet, alt springer inte fram
3. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
   
4. Aktivitet 3. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar
5. Avståndslek  
a. Intresse 3. Intresserad, följer figuranten utan avbrott
b.hot/agg 1. Visar inga hotbeteenden
c. nyfikenhet 5. Går fram direkt till figuranten utan hjälp
d. leklust 5. Griper direkt. Drar emot, släpper inte
e. samarbete 2. Blir aktiv men avbryter
   
6. Överraskning  
a. Rädsla 3. Gör undanmanöver utan att vända bort huvudet
b. hot/agg 2. Visar enstaka hotbeteenden
c. Nyfikenhet 3. Går fram till overallen när föraren står bredvid
d. kvarstående rädsla 2. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna
e. kvarstående intresse 3. Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen
   
7. Ljudkänslighet  
a. rädsla 2. Hukar sig och stannar
b. nyfikenhet 4. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet
c. kvarstående rädsla 1. Ingen tempoförändring eller undanmanöver
d. kvarstående intresse 1. Visar inget intresse
   
8. Spöken  
a. hot/agg 1. Visar inga hotbeteenden
b. kontroll 4. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
c. rädsla 1. Uppehåller sig framför eller bredvid föraren
d. nyfikenhet 4. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet
e. kontakt 4. Tar själv kontakt med figuranten
   
9. Lek 2  
a. leklust 4. Startar snabbt, leker aktivt
b. gripande 3. Griper tveksamt eller med framtänderna
   
10. Skott 1. Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd