Zimba Lydnad Bruks MH Stamtavla Bilder

Sök
Apellen Lägre Högre Elit

 ο

     

Resultat

 Plats & datum  Klass  Resultat

 3 November 2007 Piteå BHK

 Apell  250,5 p, Uppflyttad!
 15 Augusti 2007 BHK Malmen  Apell

 205 p, Godkänd